Kontakt

Telefón: 0948 937 033 - Zvolen

IČO: 47538406

Objednávanie telefonicky s dostatočným časovým predstihom.

Na SMS a utajené čísla nereagujem.

Pondelok - piatok: 9:00 - 17:00

Na každú návštevu je potrebné objednať sa vopred a dodržať čas. V prípade neočakávaných udalostí vás prosím, aby ste prípadné zrušenie termínu ohlásili aspoň tri hodiny vopred. Za neskoré zrušenie termínu je 20€ storno poplatok.

"Jedným z kľúčov k úspešným vzťahom je otvorenosť a úprimnosť. Prvý krok k úprimnosti vedie cez volanie z neutajeného čísla."

Vyberte si z ponuky